Wykorzystanie elektrod wolframowych w procesie spawania metodą TIG