Najtrudniejszy
pierwszy krok

Z pewnością najważniejszy! Jednym z kluczowych czynników wpływających na pozytywny wynik procesu spawalniczego jest dobór właściwej metody spawania. Nasuwa się tutaj istotne pytanie - które kryteria uznać za kluczowe w kontekście wyboru technologii spawania? Szybkość realizacji? Jakość spawu? A może łatwość wykonania albo koszty realizacji?
Na pewno o spawalnictwie można powiedzieć jedno - jeżeli ktoś uważa spawanie za proces mało skomplikowany, to niewątpliwie jest w błędzie. Nic bardziej mylnego. Sprawność fizyczna oraz dobrze rozwinięte zdolności manualne spawacza nie wystarczą, gdyż w tej profesji liczy się coś więcej.

Precyzja i wnikliwość ludzka w realizacji zadań spawalniczych jest bardzo ważna, ale duże znaczenie dla końcowego efektu ma również wskazanie optymalnej technologii spawania, uwzględniając m.in. typ materiału podlegającego spawaniu, wytrzymałość spoin, szybkość spawania i wydajność całego procesu.

1. Klient zgłasza
PROBLEM

związany z pospawaniem
elementów metalowych

WERYFIKACJA

2.SPRAWDZANIE NA CZYM POLEGA PROBLEM?

a. Używane gazy
techniczne

uzywany-gaz

Ad.2a. Gazy techniczne

(zadanie 1: Pełnialnia butli gazów technicznych)
Źle dobrany gaz osłony bardzo często skutkuje niską lub nieakceptowalną jakością spoiny. W naszym procesie w rozlewni gazów przygotujemy różne mieszanki gazów technicznych w celu uzyskania optymalnej dla jakości spoin mieszanki gazowej. Następnie klient będzie mógł zamówić gaz o zdefiniowanym składzie. Ponadto równocześnie nastąpi sprawdzenie stanu technicznego butli klienta, oraz w przypadku gdy nie będą spełniały wymogów jakościowych nastąpi ich naprawa.

Regeneracja butli pozwoli na znaczne oszczędności u klienta. Butle własne Tomsystem będą podlegały regularnej kontroli jakościowej i w każdym przypadku nie spełniania norm, będą naprawiane.

Odpowiednio dobierając składniki i proporcje mieszanek spawalniczych możemy optymalizować kształt i rozmiar ściegu spoiny, porowatość i wtopienie a także przyspieszyć proces spawania i minimalizować ilość odprysków.

b. Używany sprzęt
spawalniczy

uzywany-sprzet

Ad.2b. Dobór sprzętu i technologii spawania.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na pozytywny wynik procesu spawania jest dobór właściwej metody spawania oraz ściśle z tym związany dobór odpowiedniego sprzętu spawalniczego. Pierwszym krokiem jest dobór metody, która da najlepszy efekt. Stąd bardzo istotne jest aby testów dokonać z wykorzystaniem różnych metod (m.in. MIG-MAG, TIG, MMA). Dobór metody odbywał się będzie na stanowiskach spawalniczych (zadanie 4 „Spawanie ręczne”). Testy będą się odbywać na próbkach materiałów, z których będą wykonywane właściwe konstrukcje klienta. Próby będą wykonywane na stołach objętych patentem, w celu precyzyjnego wykonania spawu, ułożenia materiału spawanego w optymalnej pozycji, a przede wszystkim w celu umożliwienia obserwacji detalu z wszystkich stron. Stół posłuży też do optymalizacji pozycji jaką będzie musiał przyjmować spawacz.

W projekcie zakupione zostaną urządzenia posiadające najnowsze „zdobycze techniki” w zakresie spawalnictwa umożliwiające dobór najodpowiedniejszej metody. Drugim krokiem będzie dobór odpowiedniego urządzenia (w sytuacji, gdy posiadane przez klienta urządzenia spawalnicze nie będą umożliwiały wykonanie właściwych spoin) (zadanie 4 „Spawanie ręczne”). Klient będzie mógł praktycznie sprawdzić pracę danego urządzenia, a zwłaszcza jej efekt finalny.

Trzecim krokiem będzie weryfikacja, czy proces spawania będzie mógł być wykonywany na zrobotyzowanym stanowisku (zadanie 5 „Spawanie zrobotyzowane”), Spawanie z wykorzystaniem robota zapewnia powtarzalną jakość oraz znacząco wpłynie na zwiększenie efektywności prac spawalniczych. Ponadto bardzo często brak możliwości weryfikacji czy możliwe jest wykorzystanie stanowiska zrobotyzowanego, skutkuje rezygnacją z podpisywania kontraktów przez klientów na takie prace.

c. Wykorzystywane
materiały

wykorzystywane-materialy

Ad.2c. Dobór materiałów

Dobór właściwych materiałów spawalniczych należy do kolejnych elementów wpływających na sukces końcowy łączenia materiałów poprzez proces spawalniczy. Jest on ściśle powiązany z doborem gazów technicznych oraz urządzeń spawalniczych.

d. Umiejętności
spawacza

umiejetnosci-spawacza

Ad.2d. Wskazówki dotyczące rozwoju spawacza

(zadanie 1: Pełnialnia butli gazów technicznych)
Źle dobrany gaz osłony bardzo często skutkuje niską lub nieakceptowalną jakością spoiny. W naszym procesie w rozlewni gazów przygotujemy różne mieszanki gazów technicznych w celu uzyskania optymalnej dla jakości spoin mieszanki gazowej. Następnie klient będzie mógł zamówić gaz o zdefiniowanym składzie. Ponadto równocześnie nastąpi sprawdzenie stanu technicznego butli klienta, oraz w przypadku gdy nie będą spełniały wymogów jakościowych nastąpi ich naprawa.

Regeneracja butli pozwoli na znaczne oszczędności u klienta. Butle własne Tomsystem będą podlegały regularnej kontroli jakościowej i w każdym przypadku nie spełniania norm, będą naprawiane.

Odpowiednio dobierając składniki i proporcje mieszanek spawalniczych możemy optymalizować kształt i rozmiar ściegu spoiny, porowatość i wtopienie a także przyspieszyć proces spawania i minimalizować ilość odprysków.

e. Pozycja spawania
(pion, poziom, podolna, pogórna)

pozycja-spawania

Ad.2e. Dobór pozycji spawania

Właściwa pozycja spawania, to kolejny element wpływający na efekt finalny spawania. Określenie właściwego sposobu prowadzenia uchwytu (m.in. pozycja spawania, pochylenie uchwytu, prędkość spawania) będzie dopełnieniem całościowego zdefiniowania procesu spawania dla danej konstrukcji.

3. Weryfikacja rozwiązania

Sprawdzenie poprawności wykonania spawu jest ostatnim etapem weryfikacji procesu spawania. Będziemy to realizować poprzez badania niszczące (badana próbka ulega zniszczeniu) lub badania nieniszczące (badana próbka nie ulega zniszczeniu).

4. Udzielenie wskazówek dotyczących samorozwoju spawacza

W przypadku zdefiniowania luk w kompetencjach spawacza, zostaną opisane wskazówki dotyczące dalszego jego rozwoju wraz z materiałem poglądowym z procesu weryfikacji.

Problem lub potrzeba

5. Określenie rozwiązania

Po pozytywnym zaopiniowaniu próbek spawalniczych oraz zatwierdzeniu sposobu łączenia nastąpi finalne opracowanie technologii spawania dla konkretnego przypadku.

Sporządzenie

6. Raport końcowy

Zakończeniem procesu będzie opracowanie raportu końcowego zawierającego opis rozwiązania technologicznego w zakresie połączenia elementów metalowych.

Skontaktuj się z nami

NASZA WIZYTÓWKA

Dlaczego Tomsystem?

Dzięki długoletniej obecności na rynku oraz doświadczonej kadrze specjalistów w dziedzinie spawalnictwa, naszą ofertę rozszerzyliśmy o najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie profesjonalnego doboru technologii spawania. Usługa ta jest realizowana w nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie Centrum Doboru Technologii, jak również poprzez innowacyjny system eksperckiego doboru technologii online, stanowiący nowatorskie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowany proces doboru technologii niezbędnej do wykonania procesu spawalniczego. Poprzez wprowadzenie wybranych parametrów w aplikacji internetowej, użytkownik ma możliwość wygenerowania szczegółowych wskazówek dotyczących sprzętu i procesu gwarantującego osiągnięcie docelowych efektów. Oferowane oprogramowanie na bazie zautomatyzowanych funkcjonalności zapewni szybki i właściwy dobór technologii spawania, co stanowi kluczowy element decydujący o jakości procesu wytwarzania konstrukcji spawanej.

Naszym kluczowym celem jest pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania dostosowanego do konkretnych potrzeb produkcyjnych. Z najwyższym zaangażowaniem bierzemy na swoje barki wszelkie obawy klientów, wyjaśniamy wątpliwości, odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania i pomagamy w rozwiązaniu tych problemów, których usunięcie umożliwia osiągnięcie najlepszych rezultatów spawalniczych.

Tylko u nas – Innowacyjny system eksperckiego doboru technologii online!! Uzyskaj pomoc w doborze technologii spawalniczej klikając w poniższy link!

SYSTEM EKSPERCKIEGO DOBORU TECHNOLOGII ONLINE>>