Dopasowanie natężenia prądu do grubości ciętego materiału